นิทาน

 

หมวดหมู่นิทาน  เป็นหมวดหมู่ที่เรียบเรียงเอานิทานเก่า ๆ  นิทานคติธรรม  นิทานต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างจิตนาการ  ความคิดและคติสอนใจ รวมไปถึงนิทานใหม่ ๆ  ที่เรียบเรียงขึ้นให้ผู้สนใจได้เข้ามาอ่านและเรียนรู้ไปพร้อมกัน

 

สำหรับท่านผู้สนใจ  สามารถติและแสดงความคิดเห็นทางช่องทางดังนี้

https://th-th.facebook.com/newsguidance

 

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.