คาถามหามนต์เสน่ห์

 

วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา

ปิยะเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะ มุตตะโม

ปิโยนาคะ สุปัณณานัง

ปิณินทะริยัง นะมามิหัง

นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู

 

คาถาขุนแผน
เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ

 

คาถาสาริกาลิ้นทอง

พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ

พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ

พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ

อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต

 

 

คาถาเสกขี้ผึ้งสีปาก/มหานิยม

อิ ธะ คะ มะ จิ เจ รุ นิ

 

คาถาหัวใจพาหุง

พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ

 

คาถาเรียกคน/มหานิยม

มะอะอุ สิวังพรหมา จิตตัง มานิมามา อาคัจฉันติ อุอะมะ อะมะอุ สัพพะ บูชา มาลาภัง ภวันตุ เม ฯ

มะอะอุ สิวังพรหมา จิตตัง มานิมา จิตตังวา ปุบผาวา เทวีวา ราชาวา เศรษฐีวา สะมะโณวา พราหมะโณวา อิตถีวา ปุริโสวา พานิชโชวา พานิชชาวา เอหิเอหิ ปูชิตา อะหัง วันทามิ สัพพะทา ฯ

 

คาถาเมตตาใหญ่

นะราชานัง เมตตาจิตตัง ทุสะมะนิ โมเทวีนัง เมตตาจิตตัง ทุสะมะนิ พุทปุริสานัง เมตตาจิตตัง ทุสะมะมิ ธาอิตถีนัง เมตตาจิตตัว ทุสะมะนิ ยะสัตตานัง เมตตาจิตตัง ทุสะมะนิ ฯ

 

คาถามหาเสน่ห์

นะ เทพคุ้มครอง สุโกปัญจะ

 

คาถามหาเสน่ห์ (ฉบับเฉพาะบุคคล)

อะระหัง ปิติ ปิยะมังมัง

แล้วนึกถึงคนที่ชอบคนที่รัก จะเกิดมหาเสน่ห์

 

คาถามหาระรวย

โอม นะ มหาละลวย พุทโธ โดม โม งวยงง มีทิสินิ

ช่วยเพิ่มมหานิยม เป็นที่รักรักใคร่ ผู้คนหลงใหล

 

คาถาเมตตามหานิยม

นะ เมตตา โมกรุณา พุทธ ปราณี ธา ยินดี

ยะ เอ็นดู สารพัดศัตรู วินาสสันตุ อิติปิโสภัควา

เห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วย นะโม พุทธายะ