กาพย์ยานี 11  เรื่อง  ประเพณีลอยกระทง

 

วันเพ็ญเดือนสิบสอง                         น้ำเจิ่งนองสองฟากฝั่ง

สืบสานตำนานขลัง                       เพิ่มพลังแห่งศรัทธา

ลอยเคราะห์ลอยทุกข์โศก       ให้ไร้โรคสู่นาวา

รวมทั้งขอขมา                                 แม่คงคาให้สุขสม

ลอยเอ๋ยลอยกระทง                   ให้ปลดปลงสร้างสุขขี

สรรเสริญคุณความดี                             ประเพณีของชาติไทย

 

 

 

 

 

ความหมาย ของกาพย์ยานี 11  เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง

 

ใกล้เข้าสู่เทศกาลลอยกระทง  ประเพณีเก่าแก่ของไทย

ผู้แต่งเลยแต่งให้น้อง ๆ ลองนำไปประยุกต์ใช้ในการแต่งกาพย์ยานี 11  เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ของตนเอง

 

 

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

 

วันที่เขียน

14/11/2556