กาพย์ยานี 11  เรื่อง  ธรรมชาติ

 

พงไพรเขียวขจี                      สัตว์ล้วนมีแหล่งอาศัย

กำเนิดชลาลัย                                  หล่อเลี้ยงให้หมู่มัจฉา

สร้างสรรค์พรรณชีวิต           ช่างวิจิตทิพอาภา

งามล้ำมวลบุปผา                            น่าภิรมณ์สมสราญ

 

 

 

 

ความหมาย ของกาพย์ยานี เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติจากโดยเริ่มเรื่องจาก

พงไพรเขียวขจี    (สื่อถึงป่าไม้เป็นธรรมชาติที่สวยงาม)

สัตว์ล้วนมีแหล่งอาศัย  (จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ)

กำเนิดชลาลัย               (และเป็นต้นกำเกิดของแม่น้ำ)

หล่อเลี้ยงให้หมู่มัจฉา   (ทำให้เกิดสัตว์น้ำนานาชนิด  ปลาได้อาศัยในแม่น้ำ)

สร้างสรรค์พรรณชีวิต  (ถึงธรรมชาติยังได้สร้างชีวิตต่างๆ ที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน)

ช่างวิจิตทิพอาภา         (ธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่สวยงามและอัศจรรย์เหมือนถูกสร้างจากฟ้า)

งามล้ำมวลบุปผา         (อีกทั้งธรรมชาติยังได้สร้างดอกไม้ให้มีสีสันสวยงาม)

น่าภิรมณ์สมสราญ      (ธรรมชาติน่าชื่นชมอย่างยิ่ง)

 

ผู้แต่งได้แรงบันดาลใจจากน้อง ๆ ที่ถามข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกาพย์ยานี 11 เกี่ยวกับธรรมชาติ

จึงแต่งให้เป็นตัวอย่างสำหรับน้อง ๆ ที่อยากทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เกี่ยวกับธรรมชาติไปประยุกต์แต่งผลงานของตนเอง

 

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

 

13/11/2556