การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  การยกตัวอย่างเปรียบเทียบและให้กำลังใจ

 

           ต้นไม้สูงเทียมฟ้า     ล้วนเกิดกล้าใต้ผืนดิน
นกเหยี่ยวบินโผผิน             ฝึกหัดบินจากปีกน้อย

 

การแต่งบทนี้  เป็นการเปรียบเทียบและให้กำลัง  โดยเปรียบเทียบเอาว่า  ต้นไม้ใหญ่ทุกต้นล้วนเคยเกิดจากเมล็ดพันธุ์สู่การเป็นต้นกล้าเล็ก ๆ ใต้ผืนดิน  ใช้ระยะเวลาบ่มเพาะต้นทีละเล็กทีละน้อยจนสูงใหญ่

อีกวรรคเป็นการเปรียบเทียบย้ำอีกครั้ง  โดยยกตัวอย่าง นกเหยี่ยวที่บินสูง  ต่างก็เคยเป็นลูกนกที่พึ่งหัดบินจากปีกที่ยังไม่แข็งแรง  มั่นกระพือปีกจนปีกกล้าขาแข็งย่อมสามารถบินได้สูงตามแต่จะบินไปหาจุดหมาย

การแต่งเช่นนี้เป็นการเปรียบเทียบหรือยกตัวอย่างให้ผู้อ่านได้คิดตามเนื้อหาที่เรียงร้อยไว้ในกาพย์ยานี 11

 

 

 

น้อง ๆ  นักเรียน  นักศึกษา และท่านผู้สนใจลองนำไปดัดแปลงตามความเหมาะสมนะครับ

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

27/05/2558