Print
Category: กลอน
Hits: 9823

กาพย์ยานี 11 เรื่อง  ภาวะโลกร้อน

 

            อากาศเปลี่ยนแปลงง่าย   ฝนโปรยปรายน้ำท่วมพลัน   

ไฟป่าเสียงดังลั่น                        โลกผกผันร้อนหนาวไว                              

            ภาวะเรือนกระจก            แพร่เชื้อโรคกระจายไกล 

ผู้คนล้วนหวั่นไหว                      ด้วยพิษภัยการเปลี่ยนแปลง

 

 

การทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง  ภาวะโลกร้อน

การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง ภาวะโลกร้อน  เป็นการแต่งที่เน้น เรื่องราวเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน  เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ  มากมาย  ทั้งในด้านธรรมชาติ และทางด้านการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บ  โดยนำเรื่องราวมาเรียงร้อย  คือ  ดังนี้

            อากาศเปลี่ยนแปลงง่าย   ฝนโปรยปรายน้ำท่วมพลัน   

ไฟป่าเสียงดังลั่น                        โลกผกผันร้อนหนาวไว                             

บทนี้กล่าวถึง การเกิดสภาวะโลกร้อนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลัน  บางครั้งฝนตกทำให้น้ำท่วมอย่างรวดเร็ว  เกิดเหตุอากาศร้อน  ทำให้เกิดไฟไหม้ป่า  รวมไปถึงฤดูกาลไม่คงที่เดี๋ยวร้อยเดี๋ยวหนาว

            ภาวะเรือนกระจก            แพร่เชื้อโรคกระจายไกล 

ผู้คนล้วนหวั่นไหว                      ด้วยพิษภัยการเปลี่ยนแปลง

บทนี้กล่าวย้ำถึง  สภาวะเรือนกระจกอีกครั้ง  เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทำให้เชื้อโรคบางอย่างระบาดได้ดี  โรคที่เคยหายสาบสูญกลับคืนมาระบาดอีกครั้ง  รวมไปถึงโรคที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ อาหารการกินอย่างไข้หวัดนก  ไข้หวัดหมู  โรคติดต่อต่าง ๆ  ที่นับวันจะรุนแรงขึ้น  ทำให้ผู้คนหวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ  ทั้งนี้มาสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ  เราทุกคนจึงควรตระหนักและเห็นความสำคัญในการช่วยกันรักษาโลกให้น่าอยู่  ไม่ทำลายโลกให้บอบซ้ำไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 

 

ผู้สนใจและน้องๆ   ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

 

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

12/11/2557