กาพย์ยานี 11 เรื่อง ขยะ

 

            ขยะมากล้นโลก               สิ่งโสโครกเกลื่อนเต็มเวียง        

มูลฝอยเรี่ยราด เรียง                    เสื่อมชื่อเสียง เมืองโสมม                          

            เรียนรู้ช่วยจัดเก็บ            ช่วยกันเซฟให้สวยสม   

ทิ้งขว้างให้น่าชม                         ร่วมอารมณ์ผู้รักษ์โลก

 

 

การทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง   ขยะ

การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  ขยะ  เป็นการแต่งที่เน้น เรื่องราวเกี่ยวกับขยะไม่น่าชม  โดยนำเรื่องราวมาเรียงร้อย  คือ  ดังนี้

            ขยะมากล้นโลก               สิ่งโสโครกเกลื่อนเต็มเวียง       

มูลฝอยเรี่ยราด เรียง                    เสื่อมชื่อเสียง เมืองโสมม                         

บทนี้กล่าวถึง  ขยะกับคนในสังคม  นับวันจะเยอะขึ้นตามปริมาณของคน  เนื่องจากยิ่งประชากรโลกเพิ่มขึ้น  ขยะบนโลกก็เพิ่มขึ้นตามจำนวน  หากทิ้งไม่เป็นที่ขยะจะส่งผลให้เมืองไม่น่ามอง  คำว่า  “เวียง”  หมายถึง  เมือง   ส่วนวรรคที่ 3  /วรรครอง  ภาษายังไม่ดี  น้อง ๆ  ลองนำไปปรับแก้ตามควรแล้วกันนะ

วรรค 4  บรรยายถึงชื่อเสียงเมืองที่มีความสกปรก  มีระบบการจัดเก็บขยะที่ไม่ดี ย่อมถูกตำหนิสำหรับผู้พบเห็นว่าเป็นเมืองสกปรก

            เรียนรู้ช่วยจัดเก็บ            ช่วยกันเซฟให้สวยสม   

ทิ้งขว้างให้น่าชม                         ร่วมอารมณ์ผู้รักษ์โลก

บทนี้กล่าวถึง การจัดการกับปัญหาขยะด้วยการเรียนรู้วิธีการจัดเก็บขยะที่ดี  และร่วมใจกับลดการใช้สิ่งของที่ก่อให้เกิดขยะลง  เพื่อให้เมืองหรือที่อยู่อาศัยของเราน่ามองขึ้น  ทิ้งขว้างขยะอย่างเป็นที่เป็นทาง  และปลูกฝังการเป็นคนรักษ์โลก  เป็นต้น

 

การแต่งเรื่องนี้ดูจะไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่  สัมผัสก็ดูจะติด ๆ  ขัด ๆ      

 

ผู้สนใจและน้องๆ   ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

 

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

12/11/2557