กาพย์ยานี 11 เรื่อง มลพิษ

 

            มลพิษหลากหลายทิศ       ร่วมกันคิดช่วยแก้ไข     

น้ำเสีย ธารหลั่งไหล                     สร้างกลไกดัก  จับ  กรอง                            

            อากาศมืดขุ่นมัว                เมฆสลวงต้องคิดตรอง

มวลมิตรไททั้งผอง                       เพียรจดจ้องขจัดกัน

            เสียงดังทำลายหู                สอดส่องดูแหล่งเหล่านั้น

เพ่งพิศพิชิตมัน                             ส่งผลพันพิษจางหาย

 

 

การทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง มลพิษ

การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  มลพิษ  เป็นการแต่งที่เน้น เรื่องราวเกี่ยวกับมลพิษด้าน ๆ  เช่น  มลพิษทางน้ำ  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางเสียง  ซึ่งเป็นปัญหาหลัก ๆ  ในการบั่นทอนคุณภาพชีวิตของคน  โดยนำเรื่องราวมาเรียงร้อย  คือ  ดังนี้

            มลพิษหลากหลายทิศ       ร่วมกันคิดช่วยแก้ไข     

น้ำเสีย ธารหลั่งไหล                     สร้างกลไกดัก  จับ  กรอง                           

บทนี้กล่าวถึง  มลพิษมีอยู่รอบตัวเรา    การที่เราเห็นความสำคัญของมลพิษเหล่านั้นจะทำให้รู้คิดหาวิธีในการแก้ไข  เช่น  มลพิษทางน้ำ  ส่วนใหญ่เกิดจากการปล่อยของเสียลงแม่น้ำลำคลอง  ทำให้ของเสียไหลไปตามน้ำก่อให้เกิดมลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อม  และระบบนิเวศ  การแก้ไขจึงต้องจัดการวางระบบบำบัดน้ำเสีย  ด้วยการสร้างกลไกในการดักจับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์  ของเสีย  ขยะ  แล้วกรองลดค่ามลพิษในน้ำให้น้อยลงจึงปล่อยสู่แหล่งน้ำได้ 

            อากาศมืดขุ่นมัว                เมฆสลวงต้องคิดตรอง

มวลมิตรไททั้งผอง                       เพียรจดจ้องขจัดกัน

บทนี้กล่าวถึง  มลพิษทางอากาศ  เช่น  การเผาป่า  เผาขยะ  ควันดำจากท่อไอเสียรถ  ควันพิษจากโรงงาน   สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้อากาศเป็นพิษ  เกิดหมอกควัน  หายใจลำบาก  โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนประสบปัญหาเกี่ยวกับหมอกควันมากที่สุด  การส่งเสริมให้คนได้รู้จักพิจารณาถึงสาเหตุของอากาศเป็นพิษ จะช่วยบรรเทาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ้าง  เช่น  การงดเผาขยะเปียก  การเผาในช่วงอากาศเปิด  หรือจดเก็บขยะอย่างถูกวิธี ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องทำลายด้วยการเผา  เป็นต้น

            เสียงดังทำลายหู                สอดส่องดูแหล่งเหล่านั้น

เพ่งพิศพิชิตมัน                             ส่งผลพันพิษจางหาย

บทนี้กล่าวถึง  มลพิษทางเสียง  เกิดจากหลายสาเหตุอีกเช่นกัน  เช่น  เสียงจากรถ  เสียงจากเครื่องจักร  เสียงจากดนตรี  เสียงจากโรงงานต่าง ๆ  ที่เกินค่ามาตรฐาน  ทำให้ประสาทหูถูกทำลาย  การร่วมกันแก้ไขปัญหา  หาต้นตอของสาเหตุ แล้วหาวิธีจัดการก็จะทำให้ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางเสียงน้อยลง

 

ผู้สนใจและน้องๆ   ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

 

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

12/11/2557