กาพย์ยานี 11 เรื่อง อาเซียน

 

            รวมสิบชาติอาเซียน          เพื่อขับเคลื่อนความแข็งแกร่ง      

พร้อมพรรคเสริมเรี่ยวแรง             ผลักดันแหล่งเศรษฐกิจ                            

            เปิดเขตการค้ากว้าง            สร้างเส้นทางแห่งชีวิต

หลอมรวมพันธมิตร                      ให้มีจิตเป็นหนึ่งเดียว

            ธำรงความก้าวหน้า            พัฒนาผืนดินใหญ่

ทุกชาติพร้อมเพียงใจ                      เติบโตไกลสู่สากล

 

 

การทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง  กาพย์ยานี 11 เรื่อง อาเซียน

การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  กาพย์ยานี 11 เรื่อง ประชาคมอาเซียน  เป็นการแต่งที่เน้น เรื่องราวเกี่ยวกับการรวมชาติอาเซียน  โดยนำเรื่องราวมาเรียงร้อย  คือ  ดังนี้

            รวมสิบชาติอาเซียน          เพื่อขับเคลื่อนความแข็งแกร่ง      

พร้อมพรรคเสริมเรี่ยวแรง             ผลักดันแหล่งเศรษฐกิจ                           

บท 1  จะเห็นได้ถึง 10  ชาติอาเซียน  คือ  กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10  ชาติ  รวมตัวกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งภายในภูมิภาค  โดยทุกชาติมีส่วนในการส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เกิดเขตเศรษฐกิจที่มีอำนาจต่อรองทางการค้าและต่อเรื่องราวต่าง ๆ 

            เปิดเขตการค้ากว้าง            สร้างเส้นทางแห่งชีวิต

หลอมรวมพันธมิตร                      ให้มีจิตเป็นหนึ่งเดียว

บท 2  พูดถึงการรวมกันของ 10  ประเภท ยังช่วยให้เกิดเขตการค้าเสรีภายในภูมิภาค  เป็นเส้นทางการค้าใหญ่ที่ทำให้ทุกชีวิตในภูมิภาคจะได้เติบโตและเจริญก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืนพร้อม ๆ  กัน  ด้วยการรวมกันเป็นประชากรอาเซียน  ไม่แบ่งแยกกันด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกชาติ  และคนในชาติสมาชิก  คือ  ประชา

            ธำรงความก้าวหน้า            พัฒนาผืนดินใหญ่

ทุกชาติพร้อมเพียงใจ                      เติบโตไกลสู่สากล

บท 3  พูดถึงการรักษาความก้าวหน้า  ความสันติ  และความมั่นคงภายในภูมิภาคด้วยการร่วมพัฒนาผืนแผนดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันของทุกชาติสมาชิก  เพื่อการเติบโตของภูมิภาคนี้สู่สายตาชาวโลก

 

พูดเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11  แบบนี้แล้วนำมาอธิบายแล้วสนุกดี   

ผู้สนใจและน้องๆ   ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

 

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

05/10/2557