กาพย์ยานี 11 เรื่อง วันเด็ก

 

            เด็กดีมีความคิด                 หัดพิชิตแก้ปัญหา       

ฝึกฝนสร้างปัญญา                         หลักวาจาและเหตุผล           

            เรียนรู้หลักอ่านเขียน         พร้อมพรากเพียรขจัดมล

อบายหลีกให้พ้น                           เพื่อฝึกตนเป็นคนดี

 

การทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง  กาพย์ยานี 11 เรื่อง เด็กดี

การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  กาพย์ยานี 11 เรื่อง เด็กดี  เป็นการแต่งที่เน้น เรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นเด็กดี  โดยนำเรื่องราวมาเรียงร้อย  คือ  ดังนี้

            เด็กดีมีความคิด                 หัดพิชิตแก้ปัญหา       

ฝึกฝนสร้างปัญญา                         หลักวาจาและเหตุผล          

บท 1  จะเห็นได้ถึงเด็กดีต้องรู้จักฝึกฝนตนเองด้วยการฝึก  คิด  ฝึกแก้ปัญหาจากเรื่องที่เรียน  หัดทำการบ้านด้วยตนเอง เพื่อสร้างพื้นฐานทางสติปัญญา  และเด็กดียังต้องมีคำพูดที่สุภาพ 

 

            เรียนรู้หลักอ่านเขียน         พร้อมพรากเพียรขจัดมล

อบายหลีกให้พ้น                           เพื่อฝึกตนเป็นคนดี

บท 2  พูดถึงหลักการเรียน  ฝึกอ่าน  ฝึกเขียนด้วยความเพียรพยายามจนสามารถเกิดความรู้  เมื่อเติบโตขึ้นสามารถขจัดความไม่รู้  ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ได้ และรู้จักหลีกเลี่ยงอบายมุกต่าง ๆ ได้  จึงจะได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่เติบโตเป้นคนดีของสังคม

 

พูดเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11  แบบนี้แล้วนำมาอธิบายแล้วสนุกดี    

ผู้สนใจและน้องๆ   ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

 

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

05/10/2557