กาพย์ยานี 11 เรื่อง   วันพ่อ

 

            แข็งแกร่งด้วยแรงรัก      ผู้พิทักษ์คอยรักษา     

พ่อนั้นเปรียบนาวา                     ช่วยนำพาเพื่อลูกตน                      

           ฝึกฝนจนเติบใหญ่          สร้างจิตใจเจ้าอดทน

ยืดหยัดสู้ฟ้าฝน                          แม้ภัยดลมิลนลาน

          คลื่นสูงกระทบฝั่ง            กายกำลังฝืนต้านทาน

พร้อมพลีเพื่อลูกหลาน              หวังสืบสานคุณแผ่นดิน

          พ่อนั้นคือนักรบ              ผู้เจนจบเรื่องถิ่นฐาน

ฝากไว้เป็นตำนาน                     อุดมการณ์แห่งความกล้า

          พ่อหนึ่งคือพ่อหลวง       ไทยทั้งปวงรักศรัทธา

พระคุณท่านเกินกว่า               สุดจะหาคำบรรยาย

          สร้างสรรค์พันเหตุผล      ขจัดจนให้จางหาย

เพียงพอทั้งใจกาย                       ด้วยความหมายแห่งพอเพียง                                 

 

 

การทดลองแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  วันพ่อ

การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง วันพ่อ  พ่อ  พระคุณพ่อ  วันภาษาไทย  รักษ์ภาษาไทย   ครั้งนี้แต่งตามคำขอเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจการแต่งกาพย์ยานี

            แข็งแกร่งด้วยแรงรัก      ผู้พิทักษ์คอยรักษา     

พ่อนั้นเปรียบนาวา                     ช่วยนำพาเพื่อลูกตน    

บท 1  กล่าวถึงการเปรียบเทียบพ่อ  คือ  ผู้คุ้มครองลูก   และเปรียบเหมือนแม่น้ำที่ช่วยนำพา ฝึกฝนให้ลูกแข็งแกร่ง                

           ฝึกฝนจนเติบใหญ่          สร้างจิตใจเจ้าอดทน

ยืดหยัดสู้ฟ้าฝน                          แม้ภัยดลมิลนลาน

บท 2  เป็นที่กล่าวเรื่องราวต่อเนื่องจากบท 1  เรื่องของพ่อสอนลูกให้มีความแข็งแกร่ง  เพื่อให้ลูกฝึกตนให้สามารถเอาชนะอุปสรรคนานาประการได้

          คลื่นสูงกระทบฝั่ง            กายกำลังฝืนต้านทาน

พร้อมพลีเพื่อลูกหลาน              หวังสืบสานคุณแผ่นดิน

บท 3  เปรียบเอาปัญหาต่าง ๆ  เหมือนคลื่นที่สูง  พ่อคือหัวหน้าครอบครัวที่พร้อมจะฝ่าฟัน  เพื่อให้ลูกเมียสามารถยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงบนพื้นฐานแห่งการรู้จักคุณค่าของแผ่นดิน

          พ่อนั้นคือนักรบ              ผู้เจนจบเรื่องถิ่นฐาน

ฝากไว้เป็นตำนาน                     อุดมการณ์แห่งความกล้า

บท 4  กล่าวถึงพ่อผู้เป็นบรรพบุรุษ  หมายถึง แม่ทัพ  พ่อเมือง  ที่คอยปกปักรักษาบ้านเมือง  เช่น  พ่อขุนรามคำแหง  พ่อขุนเม็งราย  พ่อขุนงำเมือง  และรวมไปถึงการปกครองในยุคสุโขทัยที่มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก  เช่น  สมัยพ่อขุนรามคำแหง เป็นต้น

          พ่อหนึ่งคือพ่อหลวง       ไทยทั้งปวงรักศรัทธา

พระคุณท่านเกินกว่า               สุดจะหาคำบรรยาย

บท 5  กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน  คือ  พ่อหลวงของแผ่นดิน  ผู้สร้างคุณประโยชน์เพื่อแผ่นดินไทยมากมายหลายประการ  เพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

          สร้างสรรค์พันเหตุผล      ขจัดจนให้จางหาย

เพียงพอทั้งใจกาย                       ด้วยความหมายแห่งพอเพียง         

บท 6  กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการขจัดความจนให้ประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ถึงทฤษฎีหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้ประชาชนผู้ดำเนินตามแนวพระราชดำริสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข                   

 

การแต่งหลายบทนี้จึงเป็นการนำเอาหลายเรื่องมาเรียงร้อยเข้าด้วยกัน

การเรียงร้อยคำเป็นการนำเอาคำมาเรียงร้อยเกี่ยวกับพ่อ น้อง ๆ  ที่สนใจแต่งกาพย์ยานีควรพยายามหาคลังคำมาเขียนไว้ก่อนแล้วนำมาจับใส่ตรงสัมผัสต่าง ๆให้คล้องจองกัน   ตัวอย่างที่นำเสนออาจใช้ภาษาไม่สวยงามเท่าที่ควรน้อง ๆ  ก็ลองนำไปประยุกต์แต่งและปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 (ดัดแปลงได้  แต่ไม่ควรลอกไปเลยนะ  ฝึกแต่งสนุก ๆ  แล้วน้อง ๆ จะรักกาพย์ยานีเป็นที่สุด)

 

 

ผู้สนใจและน้องๆ   ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

 

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

16/08/2557

 

ปรับปรุงครั้งที่ 1     2/12/2557