กาพย์ยานี 11 เรื่อง   วันภาษาไทย

 

            ลายสือคือภาษา              เรานำมาใช้สื่อสาร

บันทึกลงใบลาน                        ฝึกฝนจารตัวอักษร         

           บรรจงร้อยถ้อยความ       ขนานนามแต่เก่าก่อน

พ่อขุนฯสร้างขั้นตอน                 ตัวอักษรลายสือไทย

          มีไว้ใช้อ่านเขียน               เป็นบทเรียนเพียรศึกษา

สร้างสร้างสิ่งนานา                     ใช้ค้นคว้าความรู้ดี

          ภาษาประจำชาติ               ล้วนวิลาสเป็นศักดิ์ศรี

ไทยเราจึงมั่งมี                             ศิลป์แผ่นดินถิ่นแหลมทอง

 

 

การทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง  วันภาษาไทย

การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  ภาษาไทย  วันภาษาไทย  รักษ์ภาษาไทย   ครั้งนี้แต่งตามคำขอเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจการแต่งกาพย์ยานี

            ลายสือคือภาษา              เรานำมาใช้สื่อสาร

บันทึกลงใบลาน                        ฝึกฝนจารตัวอักษร         

น้อง ๆ  จะเห็นว่าแต่ละบทมีการเรียงร้อยถ้อยคำจากเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคำว่า  ลายสือ  คือ  ตัวหนังสือ  ว่าไปถึงใบลาน  ซึ่งการบันทึกตัวอักษรแต่เดิมในแถมบ้านเรานิยมบันทึกลงใบลาน  เป็นคัมภีร์หรือตำรายา  ตำราต่าง ๆ  เขียนเป็นบทกลอนหรือเรื่องราวต่างๆ  ตามแต่ละท้องถิ่น  การเขียนลงใบลานเรียกว่า การจารอักขระ

           บรรจงร้อยถ้อยความ       ขนานนามแต่เก่าก่อน

พ่อขุนฯสร้างขั้นตอน                 ตัวอักษรลายสือไทย

บทที่ 2  ก็เป็นอีกเนื้อหาที่กล่าวถึงผู้ประดิษฐ์ลายสือไทย  คือ  พ่อขุนรามคำแหง 

 

          มีไว้ใช้อ่านเขียน               เป็นบทเรียนเพียรศึกษา

สร้างสร้างสิ่งนานา                     ใช้ค้นคว้าความรู้ดี

บทที่ 3  เราจะเป็นได้ว่าบรรยายถึงประโยชน์ของภาษาไทย  เราใช้อ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร  การศึกษา และการค้นคว้าหาความรู้  แต่วรรคล่างดูจะไม่ค่อยสวยงามตามหลักการแต่งเพราะมีการซ้ำคำ  เช่น  นานา ทำให้ภาษาในกาพย์ยานีไม่สวยงามเท่าที่ควร

 

          ภาษาประจำชาติ               ล้วนวิลาสเป็นศักดิ์ศรี

ไทยเราจึงมั่งมี                             ศิลป์แผ่นดินถิ่นแหลมทอง

บทที่ 4  กล่าวถึงภาษาไทย  เป็นศักดิ์ศรีของคนไทยที่เรามีภาษาเป็นของตนเอง  จึงส่งผลให้เรามั่งมีไปด้วยศิลปะหลายแขนงที่โดดเด่น  เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไม่แพ้ชาติใดในโลก  สมเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ

 

การเรียงร้อยคำเป็นการนำเอาคำมาเรียงร้อยเกี่ยวกับภาษาไทย  วันภาษาไทยน้อง ๆ  จะต้องพยายามหาคลังคำมาเขียนไว้ก่อนแล้วนำมาจับใส่ตรงสัมผัสต่าง ๆให้คล้องจองกัน   ตัวอย่างที่นำเสนออาจใช้ภาษาไม่สวยงามเท่าที่ควรน้อง ๆ  ก็ลองนำไปประยุกต์แต่งและปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 (ดัดแปลงได้  แต่ไม่ควรลอกไปเลยนะ  ฝึกแต่งสนุก ๆ  แล้วน้อง ๆ จะรักกาพย์ยานีเป็นที่สุด)

 

 

ผู้สนใจและน้องๆ   ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

 

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

14/08/2557