กาพย์ยานี 11 เรื่อง   สุนทรภู่

 

            เอกอุกวีแก้ว                   ช่างเพริศแพร้วคำโวหาร

เรียงร้อยชาตกาล                        เป็นตำนานของแผ่นดิน         

           วันที่ยี่สิบหก                   ไทยล้วนยกปฏิทิน

เชิดชูผู้สร้างศิลป์                        เปรียบกรินทร์แห่งอักษร

          ท่านคือสุนทรภู่                บรมครูแห่งบทกลอน

เสกสรร มิแรมรอน                     ดุจสิงขรยั่งยืนยง

            ศิษย์ขอตั้งดวงจิต            พึงพินิจพิศวง

สร้างศิลป์ถิ่นแดนดง                   เพื่อคงอยู่คู่กาพย์กลอน

 

 

การทดลองแต่กาพย์ยานี 11 เรื่อง  สุนทรภู่

การแต่งกาพย์ยานี 11 เรื่อง  สุนทรภู่   ครั้งนี้แต่งตามคำขอ

            เอกอุกวีแก้ว                   ช่างเพริศแพร้วคำโวหาร

เรียงร้อยชาตกาล                        เป็นตำนานของแผ่นดิน   

     

เอกอุ  ตัดมาจากคำว่า  เอกอุดม มีความหมายว่า  เป็นเลิศ

เพริศแพร้ว  มีความหมายว่า  งามระยับ

ชาตกาล มีความหมายว่า  เวลาเกิด

 

           วันที่ยี่สิบหก                   ไทยล้วนยกปฏิทิน

เชิดชูผู้สร้างศิลป์                        เปรียบกรินทร์แห่งอักษร

 

วันจันทร์ ที่ 26  มิถุนายน  เป็นวันเกิดของท่านสุนทรภู่

กรินทร์  แปลว่า  จอมช้าง  พญาช้าง

 

          ท่านคือสุนทรภู่                บรมครูแห่งบทกลอน

เสกสรร มิแรมรอน                     ดุจสิงขรยั่งยืนยง

สิงขร  แปลว่า ภูเขา

 

            ศิษย์ขอตั้งดวงจิต            พึงพินิจพิศวง

สร้างศิลป์ถิ่นแดนดง                   เพื่อคงอยู่คู่กาพย์กลอน

 

การเรียงร้อยคำเป็นการนำเอาคำไทย ๆ  มาสรรเสริญสุนทรภู่บรมครูแห่งบทกลอนไทยอีกท่านผู้มีผลงานโดดเด่นให้เราคนไทยได้ศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ  จนโต  จากบทเรียนภาษาไทยและจากหนังสือต่าง ๆ ที่นำเอาบทกลอนของท่านมานำเสนอ  ซึ่งท่านได้แต่งกลอนบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ได้ถึงอารมณ์มีหลากหลายรส ทั้งสนุก  เศร้า  มีแง่คิดต่าง ๆ  นานา  ทำให้คนอ่านได้แง่คิดดี ๆ   การแต่งจึงขอยกย่องท่านสุนทรภู่ตามแต่ขีดความสามารถของผู้แต่งจะพอบรรยายได้  หวังว่าน้อง ๆ  จะนำไปปรับปรุงแก้ไข และประยุกต์แต่ง 

(ไม่ควรลอกไปเลยนะ  ฝึกแต่งสนุก ๆ  แล้วน้อง ๆ จะรักกาพย์ยานีเป็นที่สุด)

 

 

ผู้สนใจและน้องๆ   ลองนำไปประยุกต์แต่งกันดูนะครับ

 

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ

 

ผู้แต่ง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

13/08/2557