บทสวดตั้งสัจจะวาจา

ข้าขอตั้งจิต อุทิศบุญนี้

เกิดแก่กรรมดี ให้มีกุศล

แก่สรรพสัตว์ อุบัติเวียนวน

ทั่วหน้าสากล รับผลเร็วไว

จงสุขสันต์ เวรพลันสิ้นสูญ

มวลมิตรเกื้อกูล เพิ่มพูนสดใส

ทั้งทุกสถาน พ้นผ่านผองภัย

อิ่มเอมเปรมใจ ห่างไกลศัตรู

จงสบสุขสานต์ เลิกผลาญชีวิต

 

เว้นทำความผิด เลิกคิดข่มขู่

 

อภัยแก่กัน ชีวันชื่นชู

เปี่ยมด้วยเอ็นดู ชีพอยู่สราญ

จงสบสุขสม เศร้าตรมสิ้นโศก

เรือนกายไร้โรค วิปโยคใจผ่าน

เกษมเปรมปรี ชีวีชื่นบาน

โชติช่วงดวงมาร พบพานโชคดี

จงสบสุกใส กายใจผุดผ่อง

ทุกข์ภัยอย่างต้อง เรืองรองราศี

จงรักษาตน ให้พ้นราคี

ด้วยสัจจะนี้ จงมีสุขเทอญฯ