ไก่ต๊อก

 

สัตว์เลี้ยงแสนซน

ไก่ต๊อกเป็นสัตว์ปีกสายพันธุ์ต่างประเทศอีกชนิดที่นิยมนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย  เนื่องจากเป็นสัตว์ปีกที่ทนต่อสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้ดี  และมีภูมิต้านทานต่อโรคได้ดี 

ไก่ต๊อกจึงเป็นทั้งสัตว์เลี้ยงสวยงาม และเลี้ยงไว้เพื่อบริโภค  เนื่องจากไก่ต๊อกออกไข่แต่ละรอบทีละหลายสิบฟอง  ซึ่งเยอะกว่าไก่ทั่วไป  

ดังนั้นงานทดลองและวิจัยในเรื่องไก่ต๊อกเพื่อยกระดับการเลี้ยงให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิด  จึงทำให้มีผู้ศึกษาในเรื่องของไก่ต๊อกหลายๆ  คน  ในอนาคตคาดว่าไก่ต๊อกน่าจะกว้างเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำเกษตรแบบพึงพา  เพราะตามธรรมชาติของไก่ต๊อกชอบกินหญ้าซึ่งเป็นผลดีอย่างมากในการเลี้ยงเพื่อกำจัดวัชพืชในสวนได้ดี

 

หวังว่าน้อง ๆ และท่านผู้สนใจจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยตามความต้องการ

 

 

หากมีข้อผิดพลาดประการใด  สามารถส่งข้อติ ชม หรือร่วมเป็นชุมชนเดียวกันได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

 

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต