ประชาสัมพันธ์ : การพัฒนาเนื้อหาในเว็บนิวแนวดอทเน็ต

 

           เนื่องด้วยระยะหลังมานี้ ผู้เขียนบทความได้พักงานเขียนบทความลงเว็บไซต์ ซึ่ง ณ ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาใกล้ต่ออายุโดเมนเว็บไซต์แห่งนี้อีกครั้งในเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 สู่ปีที่ 11 ของการก่อตั้ง เพื่อกลับมาฟื้นฟูให้เนื้อหาตรงกับความต้องการของผู้ใช้เว็บไซต์ซึ่งจากผลสถิติส่วนใหญ่เป็นน้องๆ นักเรียนเข้ามาศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนเพื่อนำไปประกอบกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้เขียนบทความจึงคิดว่าจะยังคงต่ออายุเว็บไซต์นี้ไปเรื่อยๆ ตราบใดที่เว็บนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆ  ก็หวังว่าหลังจากนี้น้องๆ และผู้สนใจจะเข้ามาใช้บริการตามความสนใจครับ

      

 

 

 

วันที่โพส

25/11/2562

ทีมงาน

นิวแนวดอทเน็ต