สรุปผลสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาหมวดแนะแนวรอบรู้ของผู้เข้าใช้บริการนิวแนวดอทเน็ต ระหว่างปี 2555 - 2556

 

พบว่า    หมวดแนะแนวรอบรู้  มีความต้องการเนื้อหาส่วนใหญ่สรุปได้ ดังนี้

 

กลอน                              คิดเป็นร้อยละ  45.6 %

คำคม                               คิดเป็นร้อยละ  12.2 %

สัตว์เลี้ยง                         คิดเป็นร้อยละ  19.7 %

ท่องเที่ยว                         คิดเป็นร้อยละ    8.9 %

ทำนายต่าง ๆ                   คิดเป็นร้อยละ    6.7 %

ประวัติศาสตร์                 คิดเป็นร้อยละ    4.4 %

สาระพุทธ                       คิดเป็นร้อยละ     3.3 %

ภาษาท้องถิ่น               คิดเป็นร้อยละ    3.3 %

อื่น ๆ                           คิดเป็นร้อยละ    3.3 %

แนะแนวเว็บไซต์        คิดเป็นร้อยละ     2.2 %

เทคโนโลยี                   คิดเป็นร้อยละ    2.2 %

ความบันเทิง                คิดเป็นร้อยละ    1.1 %

 

 

Subcategories

ถามตอบปัญหาทั่วไป

พี่น้องที่สนใจแวะเวียนมาอ่านกันได้ที่หมวดนี่นะครับ

หรือติชม  ติเตือนกันได้ที่ ชุมชนนิวแนว เฟสบุ๊ค ครับ

ถามตอบปัญหาการท่องเที่ยวต่าง ๆ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกันได้ที่นี่