ฝันว่าน้ำป่าหลาก

 

ฝันเห็นน้ำป่าหลาก หรือตนเองถูกน้ำพัด

 

คำทำนาย

ผู้ใดฝันว่าตนเองถูกน้ำป่าพัด หรือจมน้ำ  ทายว่า  จะมีเคราะห์  มีเหตุให้เกิดความเดือดร้อน เป็นฝันนิมิตบอกเหตุ       

 

วิธีแก้ความฝัน

เล่าความฝันให้คนอื่นฟัง

เดินทางด้วยความระมัดระวัง 

สวดมนต์บูชาพระ  เทพเจ้าให้ช่วยคุ้มครองรักษา

ปล่อยนกปล่อยปลา

ไถ่ชีวิตสัตว์

หลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ำ

หรือหากเป็นไปได้งดการเดินทางในช่วงวันที่ฝัน

 

ตัวเลขกับความฝัน

เด่น  4

รอง  1

 

ผู้เขียน 

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

16/09/2557