การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น

เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว

อีกประการ การได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและจำนวนมาก ๆ ในเวลาไม่กี่นาที ทำให้ได้รับทั้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และข้อมูลที่บิดเบียน

การเลือกใช้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจึงควรใช้วิจารณญาณให้มาก

 

วิธีการเลือกใช้

อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่สะดวกสบาย ทุกคนมีสิทธิเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลได้อย่างเสรี

สำหรับการนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการศึกษาหรือการอ้างอิง ต้องคำนึงถึงความถูกต้อง และเหมาะสม

การเลือกจึงควรศึกษาจากหลาย ๆ เว็บแล้วสรุปใจความสำคัญหรือเนื้อหาสำหรับ หรือหากต้องการตัดลอกเนื้อหาไปใช้ในการศึกษาควรเลือกเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ เว็บที่มีความน่าเชื่อถือ คือ เว็บบอกวันเดือนปีของบทความ บอกผู้เขียนบทความอย่างชัดเจน

 

 

การใช้วิจารณญาณในการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต

ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลที่ฉับไว รวดเร็วทันใจ

ค้นหาได้ง่ายตาความสะดวก แต่สำหรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตควรใช้วิจารณญาณให้มากแล้วค่อยตัดสินใจเชื่อ อย่างเชื่อเพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นน่าเชื่อถือไปทั้งหมด

ใช้หลักการพิจารณาตามแบบกาลามสูตรในการเชื่อ น่าจะดีที่สุด คือ

อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ฟังๆ กันมา

อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อๆ กันมา

อย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือ

อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำรา

อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกเดา

อย่าเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอา

อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดตามแนวเหตุผล

อย่าเพิ่งเชื่อเพราะถูกกับทฤษฎีของตน

อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อได้

อย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของเรา

 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจึงควรใช้วิจารณญาณให้มาก เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง

 

เขียน วันที่ 05/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 02/05/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู